Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata referátů na 2. pololetí

7. 1. 2020

Referát:

1) ústní podání

            - délka: maximálně 2 minuty

            - shrnutí toho nejpodstatnějšího, nejdůležitějšího o daném tématu

            - přednes - zpaměti

2) písemné zpracování – 1, max. 2 stránky formátu A4

            - úvod (název referátu, kdo referát zpracoval)

            - vlastní obsah a případné obrázky

            - použité zdroje (2 knihy, 2 www stránky – wikipedie, panovnici.cz, e-stredovek.cz)

            např.:

                        Dějepis 7, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009

                        http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.

 

Hodnocení:

1 – vlastními slovy shrne nejpodstatnější informace o daném tématu, dodrží časový limit,  písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdroje jsou 2+2

2 – přednáší s pomocí stručných poznámek na papíře v časovém limitu, písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdroje jsou 2+2

3 – čte stručné shrnutí nejpodstatnějších informací o daném tématu, dodrží časový limit, písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdrojem je pouze       internet

4 - čte stručné shrnutí nejpodstatnějších informací o daném tématu, písemné zpracování je  neúplné

5 – text je pouze vytištěn z internetu bez jakýchkoli úprav a předčítán

 

Referáty k jednotlivým kapitolám:

1 14. století bylo dobou pohrom a nejistot

            Černá smrt (mor)    

2 Nemocná církev a nelehká cesta k jejímu uzdravení

            Václav IV.                 

3 Bouřlivá doba husitská začala

4 Ktož jsú boží bojovníci

            Jan Žižka z Trocnova        

5 Počátky království „dvojího lidu“

            Jiří z Poděbrad        

6 Ty jsi náš král, a my jsme tvoji páni

            Vladislav Jagellonský          

7 Renesance oslavuje krásy života

            Leonardo da Vinci    

            Michelangelo Buonarroti    

8 Touha poznávat svět je přirozená všem dobrým lidem

            Knihtisk                     

9 Renesance a humanismus v Českém království

10 Evropané vyplouvají na oceány

11 Do Asie kolem Afriky

12 Neznámý svět indiánských států

            Mayové                     

            Inkové  

13 Světadíl, který tam neměl být                                  

            Kryštof Kolumbus    

14 Velké objevy i nenahraditelné ztráty

15 Snaha o nápravu vedla k rozdělení

            Martin Luther          

            Jindřich VIII.           

16 Proměny západní Evropy v 16. století

            Alžběta I.                  

17 Pod křídly ruského orla

18 Turci před branami střední Evropy

19 Katolický král v nekatolické zemi

20 Rudolfínská Praha – město učenců i podvodníků

            Rudolf II.                  

            Tycho Brahe            

21 Bílá hora, pro jedny vítězství, pro druhé porážka

            Bitva na Bílé hoře     

            Poprava 21. 6. 1621    

22 Poražení a vítězové

            Albrecht z Valdštejna 

23 Jan Amos Komenský

            Jan Amos Komenský  

24 Třicet let válčení

25 Mír je silnější než válka