Jdi na obsah Jdi na menu
 


Referáty na 1. pololetí školního roku 2019 / 2020

3. 9. 2019

Referáty - 7. B – 1. pololetí

Referát:

1) ústní podání

            - délka: maximálně 2 minuty

            - shrnutí toho nejpodstatnějšího, nejdůležitějšího o daném tématu

            - přednes - zpaměti

2) písemné zpracování

            - název referátu, kdo referát zpracoval

            - vlastní obsah a případné obrázky (1 - 2 stránky)

            - použité zdroje (2 knihy, 2 www stránky – wikipedie, panovnici.cz, e-stredovek.cz)

            např.:

                        Dějepis 7, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009

                        http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.

 

Hodnocení:

1 – vlastními slovy shrne nejpodstatnější informace o daném tématu, dodrží časový limit,  písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdroje jsou 2+2

2 – přednáší s pomocí stručných poznámek na papíře v časovém limitu, písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdroje jsou 2+2

3 – čte stručné shrnutí nejpodstatnějších informací o daném tématu, dodrží časový limit, písemné zpracování je upravené, ne pouze zkopírované  z internetu, zdrojem je pouze internet

4 - čte stručné shrnutí nejpodstatnějších informací o daném tématu, písemné zpracování je neúplné

5 – text je pouze vytištěn z internetu bez jakýchkoli úprav a předčítán

 

 

7. B - Referáty k jednotlivým kapitolám:

1 Náboženství nové naděje

            Ježíš Kristus                                     

2 První staletí křesťanské církve

            Papežství                                           

3 Soumrak římské říše

4 Byzantská říše

5 Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

            Korán                                                

6 Moudrost a krása islámské civilizace

7 Trpaslíci na ramenou obrů

8 Karel Veliký

            Karel Veliký                                     

9 Od této chvíle se stávám tvým člověkem

10 Severští vládcové moří

            Vikingské lodě - drakkar                

11 Zrod středověké Anglie

12 Svatá říše německých císařů

13 Víra uchovaná v kameni

            Rotunda sv. Jiří na Řípu                 

            Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě 

14 Slované přicházejí

            Sámo                                                 

15 Velká Morava

            Konstantin a Metoděj                     

16 Přemyslovci položili základy českého státu

            Svatý Václav                                    

            Svatý Vojtěch                                  

17 Nejstarší z rodu ať drží moc

            Nejstarší české pověsti (Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka) 

            Kosmas a Kosmova kronika          

18 Křížové výpravy

            1. křížová výprava                           

            Rytířské řády (templáři, johanité) 

19 Zbožnost a kacířství ve vrcholném středověku

20 Mongolští pastevci

            Marco Polo                                       

21 Věk katedrál

            Chrám sv. Víta v Praze                   

            Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

22 Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované

23 Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců

            Přemysl Otakar I.                            

            Přemysl Otakar II.                          

            Václav II.                                          

            Vymření Přemyslovců v r. 1306 (vražda Václava III. v Olomouci)

24 Městský vzduch

25 V bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi

26 Jan Lucemburský

27 Jak se České království zaskvělo hojností moudrých lidí